28
Ιούλ
2011

Το άγχος της φροντίδας παιδιών με νοητική αναπηρία από την οικογένεια σε διαφορετικούς πολιτισμούς

Posted By :
Comments : Off
Εισαγωγή: Η Νοητική Αναπηρία των παιδιών αποτελεί πραγματικότητα και κοινό βίωμα για τους Γονείς σε όλον τον κόσμο. Η Νοητική Αναπηρία και οι πρακτικές της γονεϊκότητας συνδέονται με το άγχος της καθημερινής φροντίδας που βιώνουν οι Γονείς. Το άγχος υπεισέρχεται στα πλαίσια τ...
Read More
28
Ιούλ
2011

Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα για την εξάπλωση του καρκίνου στην Ελλάδα και την οργάνωση φορέων πρόληψης σε παγκόσμιο επίπεδο: Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Εισαγωγή: Ο καρκίνος συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι εξαπλώνεται με ρυθμούς επιδημίας παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Στις μέρες μας αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο...
Read More
28
Ιούλ
2011

Οδηγητική συμπεριφορά και τροχαία ατυχήματα ως πρόβλημα δημόσιας υγείας

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο μεγάλο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και στους παράγοντες στους οποίους οφείλονται. Ειδικότερα, μετά από μια σύντομη αναφορά στα σχετικά στοιχεία, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην οδηγητική συμπεριφορά καθώς επίσης κ...
Read More
28
Ιούλ
2011

Διαστάσεις στην επικοινωνία ασθενών– νοσηλευτών στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Ο νοσηλευτής μέσω της φυσικής του παρουσίας καλείται να δημιουργήσει το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες του ασθενούς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του πολύ σύνθετου θέματος τη...
Read More
28
Ιούλ
2011

A Plan for the Prevention of Phlebitis in Paediatric Patients

Introduction: Phlebitis due to vein infusion is a significant issue in clinical practice. Recent studies have shown that 25-70% of patients receiving infusion therapy present phlebitis (i.e. inflammation of a vein). Objective: The aim of our study was to firstly introduce and...
Read More
28
Ιούλ
2011

Ποιότητα ζωής, κατάθλιψη και άγχος σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο: ο ρόλος των αντιλήψεων για την υγεία

Posted By :
Comments : Off
Εισαγωγή: Οι αντιλήψεις των ασθενών για την κατάσταση της υγείας τους είναι πολύ σημαντικές αναφορικά με την κατανόηση των αντιδράσεών τους στη χρόνια νόσο. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει (i) να καθορίσει εάν οι αντιλήψεις για την υγεία διαφοροποιούνται μεταξύ διαφορετικών θεραπει...
Read More
28
Ιούλ
2011

Επάρκεια στην Πληροφορική και στη χρήση του ενδοδικτύου μεταξύ των νοσηλευτών σε ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελλάδας: μία έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου

Υπόβαθρο: Η πληροφορική έχει εισαχθεί στα τμήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και στα Νοσοκομεία. Οι νοσηλευτές οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Σκοπός: Να καταγραφούν οι απόψεις των νοσηλευτών σχετικά με τη χρήση της πληροφορική...
Read More
28
Ιούλ
2011

Μετανάστριες οικιακές βοηθοί στην Κύπρο: Αξιολόγηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας. Μια πιλοτική μελέτη

Υπόβαθρο: Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η εργασία των γυναικών οικιακών βοηθών δεν στηρίζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της εκάστοτε χώρας, αλλά κυρίως στις ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών. Στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 23,000 γυναίκες οικιακές βοηθοί. Στόχοι: Η αξιολόγηση...
Read More
28
Ιούλ
2011

Ανάπτυξη και έλεγχος του ερωτηματολογίου πεποιθήσεων για το θεσμό της κατ’ οίκον νοσηλείας (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.)

Εισαγωγή: Αν και ο θεσμός της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι από τους παλαιότερους δεν υπάρχουν εργαλεία μέτρησης που να αφορούν στις πεποιθήσεις του κοινού για το θεσμό γενικά. Σκοπός: Ανάπτυξη και έλεγχος του ερωτηματολογίου πεποιθήσεων για το θεσμό της κατ’ οίκον νοσηλείας . Υλικό...
Read More
28
Ιούλ
2011

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης σε καρκινοπαθείς. Σύγκριση απόψεων μεταξύ ασθενών και συγγενών πρώτου βαθμου

Εισαγωγή: Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) είναι η αλληλουχία των ενεργειών που αποσκοπούν στην επαναφορά του θύματος καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Η εφαρμογή ΚΑΑ σε ασθενείς με ανίατη, προοδευτικά επιδεινούμενη νόσο έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και σήμερα αρκετ...
Read More
12