22
Μάι
2012

Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδομένα από την εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου – Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Posted By :
Comments : Off
Εισαγωγή: Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στόχο επίπονων προσπαθειών από μέρους διεθνών ιατρικών και επιστημονικών οργανισμών και θεσμών. Όσον αφορά τον τομέα της αναισθησίας, η ασφάλεια του ασθενούς προασπίζεται μέσω της εφαρμογής καταγρα...
Read More
09
Ιαν
2012

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία – Προτάσεις για παρέμβαση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η οικονομική κρίση συνοδεύεται από φαινόμενα όπως η ανεργία, η οικονομική εξαθλίωση του πληθυσμού, η αποδυνάμωση του συστήματος υγείας, η αύξηση του επιπολασμού συγκεκριμένων ασθενειών και η γενικότερη κατάπτωση του οικοδομήματος της υγείας σε μια κοινω...
Read More
28
Ιούλ
2011

Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα για την εξάπλωση του καρκίνου στην Ελλάδα και την οργάνωση φορέων πρόληψης σε παγκόσμιο επίπεδο: Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Εισαγωγή: Ο καρκίνος συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι εξαπλώνεται με ρυθμούς επιδημίας παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Στις μέρες μας αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο...
Read More