28
Ιούλ
2011

Επάρκεια στην Πληροφορική και στη χρήση του ενδοδικτύου μεταξύ των νοσηλευτών σε ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελλάδας: μία έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου

Υπόβαθρο: Η πληροφορική έχει εισαχθεί στα τμήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και στα Νοσοκομεία. Οι νοσηλευτές οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Σκοπός: Να καταγραφούν οι απόψεις των νοσηλευτών σχετικά με τη χρήση της πληροφορική...
Read More
12
Μάι
2011

Εμβολιαστική κάλυψη μαθητών ηλικίας 6-16 ετών σε περιοχή της ελληνικής επαρχίας

ΠΕΡIΛΗΨΗ Σκοπός: Ήταν η αξιολόγηση της εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών της περιοχής ευθύνης Κέντρου Υγείας Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας κατά τα έτη 2006 -2008, όπως αυτή καταγράφεται κατά τη συμπλήρωση του Ατομικού ∆ελτίου Υγείας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της ...
Read More
01
Φεβ
2011

Οξεία Χολοκυστίτιδα: από τα ΤΕΠ στο Χειρουργείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά: Η λιθίαση των χοληφόρων αποτελεί ένα από τα συχνότερα νοσήματα παγκοσμίως. Η χολοκυστεκτομή είναι η κύρια μέθοδος αντιμετώπισης. Η λαπαροσκοπική χειρουργική την τελευταία δεκαετία θεωρείται η μέθοδος εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις. Υλικό και μέ...
Read More