28
Ιούλ
2011

Μετανάστριες οικιακές βοηθοί στην Κύπρο: Αξιολόγηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας. Μια πιλοτική μελέτη

Υπόβαθρο: Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η εργασία των γυναικών οικιακών βοηθών δεν στηρίζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της εκάστοτε χώρας, αλλά κυρίως στις ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών. Στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 23,000 γυναίκες οικιακές βοηθοί. Στόχοι: Η αξιολόγηση...
Read More
14
Νοέ
2010

Η Εκπαίδευση για την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας σε μικρή ηλικία, τα αυξανόμενα ποσοστά εφηβικών κυήσεων και εκτρώσεων, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική υγεία των νέων στη σύγχρονη εποχή....
Read More