31
Ιούλ
2014

Διαχείριση των απουσιών και παραιτήσεων του νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδιωτικό νοσοκομείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H φυγή από το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο με ολοένα αυξανόμενη ένταση. Οι κύριες αιτίες του προβλήματος εντοπίζονται στην επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών, στις οργανωτικές δομές του νοσοκομείου...
Read More
09
Ιαν
2012

Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας και εφαρμογής πολιτικής

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στις έννοιες της υγείας και της ασθένειας, αφενός στο κυρίαρχο βιοϊατρικό μοντέλο και αφετέρου στην οπτική της δημόσιας υγείας και της κοινωνιολογίας της υγείας. Σκοπός: Η παρουσίαση του βιο...
Read More
28
Ιούλ
2011

Οδηγητική συμπεριφορά και τροχαία ατυχήματα ως πρόβλημα δημόσιας υγείας

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο μεγάλο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και στους παράγοντες στους οποίους οφείλονται. Ειδικότερα, μετά από μια σύντομη αναφορά στα σχετικά στοιχεία, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην οδηγητική συμπεριφορά καθώς επίσης κ...
Read More
12
Μάι
2011

Death Attitude Profile-Revised (DAP-R)- Ερωτηματολόγιο διερεύνησης στάσης απέναντι στο θάνατο. Στάθμιση της ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου

ΠΕΡIΛΗΨΗ Σκοπός: H μετάφραση ενός ερωτηματολογίου εκτίμησης της στάσης των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο και η στάθμιση του. Μέθοδος: 150 νοσηλευτές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο γι’ αυτό το σκοπό. Το αρχικό DAP-R φτιάχτηκε από τους Wong, P.T.P., Reker, G.T., και Gesser, G το...
Read More
15
Νοέ
2010

Αποτελεσματικότητα: Έννοιες, Εμπειρική Διερεύνηση και Εφαρμογές στα Ελληνικά Νοσοκομεία

Posted By :
Comments : Off
Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αρχικά οι έννοιες της τεχνικής αποτελεσματικότητας, της κατανεμητικής αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας κλίμακας. Στη συνέχεια, μετά από μια σύντομη αναφορά στα σχετικά με την εμπειρική μέτρηση ζητήματα, γίνεται συζήτηση για...
Read More
14
Νοέ
2010

Μπορεί η Αγορά Υπηρεσιών Υγείας να Είναι μια Ανταγωνιστική Αγορά;

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία σχολιάζεται η άποψη ότι ο τομέας των υπηρεσιών υγείας μπορεί να λειτουργήσει με βάση το ανταγωνιστικό υπόδειγμα. Αρχικά γίνεται αναφορά στο περίφημο άρθρο του Kenneth Arrow, στο οποίο τέθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων του...
Read More
14
Νοέ
2010

PEST και SWOT Ανάλυση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανασκόπηση. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι μια παρέμβαση που στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και στην αποφυγή καταστάσεων αποκλεισμού και ιδρυματοποίησης ηλικιωμένων ατόμων χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγ...
Read More