02
Ιούλ
2013

Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας: Αξιολόγηση της λειτουργίας τους και εκτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η προσπάθεια μείωσης των πολυάριθμων εισαγωγών στα νοσοκομεία με σκοπό την περιστολή του κόστους και τη ψυχολογική αποφόρτιση των ασθενών οδήγησε στην ιδέα και λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ). Σκοπός: Αφενός να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητ...
Read More
22
Μάι
2012

Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων αγωγής υγείας πρώτων βοηθειών στην κοινότητα: Κριτική ανασκόπηση

Εισαγωγή: Η ανάγκη για γνώση και παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επιτακτική και μπορεί να βοηθήσει στην προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Σκοπός: Να διερευνηθεί κατά πόσο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθε...
Read More
28
Ιούλ
2011

Ανάπτυξη και έλεγχος του ερωτηματολογίου πεποιθήσεων για το θεσμό της κατ’ οίκον νοσηλείας (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.)

Εισαγωγή: Αν και ο θεσμός της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι από τους παλαιότερους δεν υπάρχουν εργαλεία μέτρησης που να αφορούν στις πεποιθήσεις του κοινού για το θεσμό γενικά. Σκοπός: Ανάπτυξη και έλεγχος του ερωτηματολογίου πεποιθήσεων για το θεσμό της κατ’ οίκον νοσηλείας . Υλικό...
Read More