28
Ιούλ
2011

Διαστάσεις στην επικοινωνία ασθενών– νοσηλευτών στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Ο νοσηλευτής μέσω της φυσικής του παρουσίας καλείται να δημιουργήσει το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες του ασθενούς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του πολύ σύνθετου θέματος τη...
Read More