30
Ιούλ
2015

Η χρήση ξυλόσομπας ως αιτία πρόκλησης απόφραξης των αεραγωγών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση ξυλόσομπας και κατά συνέπεια τη μόλυνση του οικιακού αέρα. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η εσωτερική μόλυνση του αέρα (Indoor Air pollution) σχετίζεται με ...
Read More
30
Ιούλ
2015

Νεφρική νόσος και Εγκυμοσύνη: Νεότερα δεδομένα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο αριθμός των γυναικών με νεφρική νόσο που κατορθώνουν όχι μόνο να συλλάβουν, αλλά και να φέρουν στον κόσμο υγιή παιδιά έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στις προόδους της Ιατρικής. Ωστόσο, η νεφρική νόσος κατά τη διάρκεια της κύησης, συχνά...
Read More
30
Ιούλ
2015

Η διερεύνηση του επιπολασμού της εφηβικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παχυσαρκία είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί όλη την ανθρωπότητα ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, ηλικία, οικονομικοκοινωνική κατάσταση και η ανάγκη για αντιμετώπιση και πρόληψη της είναι επιτακτική. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας...
Read More
30
Ιούλ
2015

Οι φοιτητές της νοσηλευτικής στη ψηφιακή εποχή: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σημερινοί φοιτητές της τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης βάσει της χρονολογίας γέννησής τους (1980 έως 2000), ανήκουν στη γενιά της νέας χιλιετίας (millennials). Οι ονομασίες και οι ορισμοί που έχουν δοθεί στους σύγχρονους νέο...
Read More
30
Ιούλ
2015

Ο Νοσηλευτής στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης: Ρόλοι και Προκλήσεις

Posted By :
Comments : Off
Η νοσηλευτική αποκατάστασης αποτελεί σε ορισμένες χώρες ξεχωριστή ειδικότητα, λόγω των ιδιαίτερων γνώσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2011), αποκατάσταση είναι «ένα σύνολο μέτρων που βοηθούν τα άτομα πο...
Read More