08
Μαρ
2016

Συμμόρφωση στη Θεραπεία και o Ρόλος των Επαγγελματιών Υγείας: Η περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οστεοπόρωση αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, παγκοσμίως. Παρά την ύπαρξη μεγάλου αριθμού αποτελεσματικών θεραπειών για την αντιμετώπισή της, ένα από τα συνηθέστερα εμπόδια στην επίτευξη βέλτιστης προστασίας αποτελεί η μη συμμόρφωση ...
Read More
19
Νοέ
2015

Διερεύνηση της συσχέτισης των δημογραφικών παραγόντων με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η παρούσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών. Εξαιτίας της ανεργίας, της εργασιακής ανασφάλειας, του στρες και πολλών άλλων παραγόντων η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) του πληθυ...
Read More
30
Ιούλ
2015

Οι φοιτητές της νοσηλευτικής στη ψηφιακή εποχή: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σημερινοί φοιτητές της τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης βάσει της χρονολογίας γέννησής τους (1980 έως 2000), ανήκουν στη γενιά της νέας χιλιετίας (millennials). Οι ονομασίες και οι ορισμοί που έχουν δοθεί στους σύγχρονους νέο...
Read More
20
Νοέ
2013

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος ΙIΙ): Αξιολόγηση από τους πληρεξούσιους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή. Οι ασθενείς με καρκίνο αντιμετωπίζουν έντονη σωματική και ψυχοκοινωνική καταπόνηση, η οποία επηρεάζει άμεσα την Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) τους. Συχνά η κατάσταση τους δεν επιτρέπει την παροχή πληροφοριών από τους ίδιους για τη φροντίδα τους ...
Read More
16
Οκτ
2013

∆ιερεύνηση Κόστους-Αποτελεσματικότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η υγεία είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό και στα πλαίσια των δυνάμεων της ελεύθερης αγοράς δεν επιτυγχάνεται ισότιμη ή αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Σύμφωνα με την οικονομική προσέγγιση της υγείας, η αρρώστια δεν επιτρέπ...
Read More
16
Οκτ
2013

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος ΙI): Εργαλεία αξιολόγησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή. Η αξιολόγηση της ΠΖ των ασθενών με καρκίνο, χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην κλινική πράξη καθοδηγώντας τον εξατομικευμένο σχεδιασμό και την ανατροφοδότηση της φροντίδας και αποσκοπώντας στην καλύτερη έκβαση της θεραπείας και στην αυτό...
Read More
11
Οκτ
2013

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος Ι): Έννοια και περιεχόμενο

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή. Η ΠΖ είναι πολυδιάστατη έννοια η οποία αντικατοπτρίζει την αίσθηση της ευεξίας του ατόμου και την ικανοποίησή του από τη ζωή. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το πρώτο άρθρο μιας σειρά άρθρων που επιδιώκουν να προσ...
Read More
22
Φεβ
2013

Αναβάθμιση του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Oλοκληρώνοντας κύκλο τριών και πλέον ετών (Ιούνιος 2008 – ∆εκέμβριος 2011) ανελλιπούς έκδοσης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης (ΕΠΝΕ) είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την διεθνή προβολή και αναγνώριση τ...
Read More
23
Μάι
2012

Προοπτικές αναβάθμισης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Ολοκληρώνοντας κύκλο τριών και πλέον ετών (Ιούνιος 2008 – Δεκέμβριος 2011) ανελλιπούς έκδοσης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης(ΕΠΝΕ) είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την διεθνή προβολή και αναγνώριση ...
Read More
09
Ιαν
2012

Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικής για τη διασφάλιση του δικαιώματος των κωφών στην υγεία

Περίληψη Εισαγωγή: Οι κωφοί χρήστες νοηματικής γλώσσας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό εμφανίζουν έλλειμμα γνώσης σε θέματα υγείας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κίνδυνο να συμβεί λάθος στη φαρμακευτική αγωγή τους, εξαιτίας κυρίως προ...
Read More
12