30
Ιούλ
2015

Οι φοιτητές της νοσηλευτικής στη ψηφιακή εποχή: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σημερινοί φοιτητές της τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης βάσει της χρονολογίας γέννησής τους (1980 έως 2000), ανήκουν στη γενιά της νέας χιλιετίας (millennials). Οι ονομασίες και οι ορισμοί που έχουν δοθεί στους σύγχρονους νέο...
Read More
10
Δεκ
2013

Mετατραυματική Oξεία Nεφρική Aνεπάρκεια: Κλινική Προσέγγιση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μετατραυματική οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι δυνατόν να προκληθεί από αίτια που προκαλούν τραυματισμό ή ρήξη στο ουροποιητικού συστήματος από την ουρήθρα έως το νεφρό. Αποτελεί πολύ σοβαρή κλινική κατάσταση με μεγάλη νοσηρ...
Read More
20
Νοέ
2013

Θεωρίες άγχους: Μία κριτική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξανόμενο το ενδιαφέρον για τη μελέτη του φαινομένου του στρες. Η μελέτη του στρες είναι δικαιολογημένη, καθώς συνδέεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων/ενδείξεων σε οργανικό και ψυχολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορ...
Read More
02
Ιούλ
2013

Οργανωσιακή δέσμευση και ικανοποίηση από την εργασία

Posted By :
Comments : Off
Οι οργανισμοί υγείας προσομοιάζουν με κοινωνικά συστήματα στα οποία ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. Δεν μπορούν να πετύχουν χωρίς τις προσπάθειες και τη δέσμευση των εργαζομένων τους. Η ικανοποίησ...
Read More
09
Ιαν
2012

Πολιτισμική ετερότητα και φροντίδα υγείας

Posted By :
Comments : Off
Η δραματική αλλαγή στο πολιτισμικό και εθνοτικό τοπίο της Ελλάδας μετά από τα φαινόμενα παλιννόστησης και της μετανάστευσης εντάσσεται σε μια ήδη υπαρκτή κατάσταση κινητικότητας και πολιτισμικής επαφής σε όλον τον κόσμο. Η πολιτισμική ετερότητα σε διεθνές αλλά και σε ...
Read More