18
Μάι
2021

Η σχέση ιατρού-ασθενή κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των ιατρικών αποφάσεων και η διαχείριση της «καθησύχασης» σε ογκολογικούς ασθενείς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύγχρονη θεώρηση για τη θεραπεία του καρκίνου συνδέεται άρρηκτα με την επικοινωνία του κλινικού ιατρού με τον ασθενή και την από κοινού λήψη αποφάσεων, αφού η θεραπεία του καρκίνου επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενή ακόμα και αρκετά χρόν...
Read More
30
Ιούλ
2015

Η διερεύνηση του επιπολασμού της εφηβικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παχυσαρκία είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί όλη την ανθρωπότητα ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, ηλικία, οικονομικοκοινωνική κατάσταση και η ανάγκη για αντιμετώπιση και πρόληψη της είναι επιτακτική. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας...
Read More