Home > Τεύχος 3 (Τόμος 8) > Διερεύνηση της συσχέτισης των δημογραφικών παραγόντων με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
19
Νοέ
2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η παρούσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών. Εξαιτίας της ανεργίας, της εργασιακής ανασφάλειας, του στρες και πολλών άλλων παραγόντων η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) του πληθυσμού έχει επηρεαστεί σημαντικά. Τα άτομα που βρίσκονται σε υψηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση τείνουν να έχουν υψηλότερη ΣΥΠΖ. Αρκετοί δημογραφικοί παράγοντες φαίνονται να σχετίζονται με το επίπεδο της ποιότητα ζωής.

Υλικό – Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη σε δείγμα ευκολίας εργαζόμενων και ανέργων στον πληθυσμό της Αττικής κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2014 έως το Μάρτιο 2015. Για την αξιολόγηση της ΣΥΠΖ επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο Short Form-36v2. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21.0.

Αποτελέσματα: Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 1049 άτομα (52,7% γυναίκες και 47,3% άντρες) με μέση ηλικία τα 37,1 έτη. Το 91% είχαν ελληνική υπηκοότητα, το 36,8% ήταν απόφοιτοι λυκείου και το 62,4% εργάζονταν. Σε μονοπαραγοντικές αναλύσεις, η εργασία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η ηλικία, το χαμηλό εισόδημα, η ύπαρξη παιδιών, η ύπαρξη χρόνιου νοσήματος και η υπηκοότητα βρέθηκαν να σχετίζονται με τη βαθμολογία των συμμετεχόντων σε μια τουλάχιστον διάσταση. Σε πολυπαραγοντικές αναλύσεις βρέθηκε σημαντική συσχέτιση του εκπαιδευτικού επιπέδου, της εργασίας, της ύπαρξης χρόνιου νοσήματος και της ηλικίας με την ΣΥΠΖ των συμμετεχόντων.

Συμπεράσματα: Η βελτίωση της ΣΥΠΖ πρέπει να έχει κατεύθυνση στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών, στη μείωση της ανεργίας, στην εκπαίδευση, στην καλύτερη ενημέρωση για θέματα υγείας και στην βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (και γενικότερα των ευάλωτων ομάδων). Η ΣΥΠΖ δεν είναι απλά και μόνο ένα ζήτημα πολιτικής υγείας αλλά και ζήτημα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Λέξεις κλειδιά: ανεργία, δημογραφικοί παράγοντες, οικονομική κρίση, ποιότητα ζωής

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author