10
Δεκ
2013

Η περίπτωση δημόσιου Νοσοκομείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εφαρμογής των θεωριών της μετασχηματίζουσας και της τοποθετημένης μάθησης στο χώρο εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και του βαθμού, στον οποίο τα αρχάρια και τα έμπειρα μέλη...
Read More
10
Δεκ
2013

Ο διευθυντής – ηγέτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το σύγχρονο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί εκσυγχρονισμό των μέσων διδασκαλίας και μάθησης και νέες στρατηγικές από την διοικητική ηγεσία. Για την επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών μονάδων είναι αναγκαίο η ...
Read More
10
Δεκ
2013

Mετατραυματική Oξεία Nεφρική Aνεπάρκεια: Κλινική Προσέγγιση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μετατραυματική οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι δυνατόν να προκληθεί από αίτια που προκαλούν τραυματισμό ή ρήξη στο ουροποιητικού συστήματος από την ουρήθρα έως το νεφρό. Αποτελεί πολύ σοβαρή κλινική κατάσταση με μεγάλη νοσηρ...
Read More
10
Δεκ
2013

Πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού της λύσσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η λύσσα αποτελεί ιογενές νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος, όντας μιαλοιμώδης ασθένεια που προκαλείται από διηθητόιό. Σκοπός: Στην παρούσα ανασκοπική μελέτη επισημαίνονται τα μέτρα πρόληψης κατά του ιού αλλά και αντιμετώπιση...
Read More
10
Δεκ
2013

Η επίδραση του “συνδρόμου mobbing” στην επαγγελματική ζωή των Νοσηλευτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το σύνδρομο mobbing στο εργασιακό περιβάλλον περιγράφει μια συστηματική και σκόπιμη επιθετική συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων προς ένα άλλο άτομο. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη διερευνά τις διαστάσεις του φαινομένου στα ελλ...
Read More
10
Δεκ
2013

Ηθικοί προβληματισμοί για τον περιορισμό της θεραπείας και αποφάσεις στο τέλος της ζωής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας σήμερα δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή έναν ασθενή. Σε κάθε εποχή ο διάλογος για τις αποφάσεις στο τέλος της ζωής επικεντρώνεται στο αν το άτομο έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το τέλος του. Σκοπός: Σκοπ...
Read More
10
Δεκ
2013

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: η «Ευκαιρία» των Συστημάτων Υγείας σε Καιρό Οικονομικής Κρίσης

Posted By :
Comments : Off
Είναι καθολικώς αποδεκτό ότι η Υγεία είναι ο κυριότερος παράγοντας κοινωνικο-οικονομικής προόδου και προσωπικής ανέλιξης του ατόμου. Πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί, πολιτισμικοί, περιβαλλοντικοί, συμπεριφεριολογικοί και ...
Read More