10
Δεκ
2013

Η επίδραση του “συνδρόμου mobbing” στην επαγγελματική ζωή των Νοσηλευτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το σύνδρομο mobbing στο εργασιακό περιβάλλον περιγράφει μια συστηματική και σκόπιμη επιθετική συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων προς ένα άλλο άτομο. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη διερευνά τις διαστάσεις του φαινομένου στα ελλ...
Read More