10
Δεκ
2013

Ο διευθυντής – ηγέτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το σύγχρονο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί εκσυγχρονισμό των μέσων διδασκαλίας και μάθησης και νέες στρατηγικές από την διοικητική ηγεσία. Για την επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών μονάδων είναι αναγκαίο η ...
Read More