Home > Τεύχος 2 (Τόμος 6) > Η περίπτωση δημόσιου Νοσοκομείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου
10
Δεκ
2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εφαρμογής των θεωριών της μετασχηματίζουσας και της τοποθετημένης μάθησης στο χώρο εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και του βαθμού, στον οποίο τα αρχάρια και τα έμπειρα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού συνειδητοποιούν τις αλλαγές στις πεποιθήσεις τους και τις αξίες τους, τις διαδικασίες σταδιακής ένταξης στην κοινότητα και τους τρόπους αναστοχασμού σε ζητήματα, που αντιμετωπίζουν και ίσως θελήσουν να προσεγγίσουν εκ νέου.

Υλικό – Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας βασίστηκε στο εργαλείο αξιολόγησης που προτείνει η Kathleen P. King (1998) και αποτελείται από 18 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ανοικτού. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 194 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών δημόσιου Νοσοκομείου της περιφέρειας Πελοποννήσου (βαθμός ανταπόκρισης 88,2%). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS 19.0

Αποτελέσματα: Το 70,6 % των συμμετεχόντων δηλώνει ότι αντιμετώπισε μια κατάσταση, που τους οδήγησε να αναρωτηθούν για τον τρόπο που σκέφτονται ή ενεργούν κατά τα δύο πρώτα έτη της εργασίας τους. Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα ένταξης στην κοινότητα το 67% δήλωσαν τα δύο πρώτα έτη και για το χρονικό διάστημα ένταξης στον πυρήνα το 74,2% τα πέντε πρώτα έτη. Τέλος το 85,9% δήλωσε ότι εξακολουθεί να μαθαίνει το αντικείμενο εργασίας από την επαφή με εμπειρότερους συναδέλφους. Αύξηση των ετών προϋπηρεσίας σχετιζόταν με αύξηση του βαθμού συμφωνίας με τους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι εξακολουθούν να μαθαίνουν στο αντικείμενό τους (ανάλυση προσωπικής πρακτικής (p=0,004), παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (p<0,001), παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων (p<0,001) και μελέτη άρθρων και βιβλίων (p=0,004) ενώ οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ συμφωνούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό διετούς εκπαίδευσης αναφορικά με τους τρόπους, με τους οποίους θεωρούσαν ότι εξακολουθούν να μαθαίνουν στο αντικείμενό τους (παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (p=0,001), παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων (p<0,001) και μελέτη άρθρων και βιβλίων (p=0,001).

Συμπεράσματα: Από τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού, μεταξύ των άλλων ευρημάτων, αναδείχθηκε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό χρησιμοποιεί κριτική σκέψη καθώς και στοχασμό στο εργασιακό του περιβάλλον και εντάσσεται στην κοινότητα πρακτικής , χρησιμοποιώντας ως τρόπο συνεχιζόμενης μάθησης την επαφή του με τους πιο έμπειρους συναδέλφους του.

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός στοχασμός, μετασχηματίζουσα μάθηση, τοποθετημένη μάθηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου εκπαίδευση, critical reflection, transformative learning, situated learning, continuing education and lifelong learning

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author