13
Μάι
2015

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στη Νοσηλευτική

Posted By :
Comments : Off
Ο νοσηλευτής κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, καλείται να παρέχει φροντίδα και να διαχειρίζεται ανθρώπους και συναισθήματα. Αυτό απαιτεί από μέρους του γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες αντίστοιχες της θέσης που κατέχει. Στόχος του είναι η παρ...
Read More
13
Μάι
2015

Ιατροδικαστική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση της εγκληματικότητας και η άνοδος των ποσοστών εμφάνισης των ψυχικών νοσημάτων παγκοσμίως, ιδίως όταν αυτά τα δύο συνδέονται, ανέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας ειδικών υπηρεσιών, εντός των οποίων θα πρέπει να παρέχεται ειδ...
Read More
13
Μάι
2015

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αναζήτηση Υπηρεσιών Υγείας: Μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η καθυστέρηση λήψης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας από τους ασθενείς που εμφανίζουν συγκεκριμένα κλινικά συμπτώματα, επηρεάζεται από πλήθος δημογραφικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, γνωστικών και θρησκευτικών παραγόντων, όπως είνα...
Read More
13
Μάι
2015

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών με περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χημειοθεραπεία: μια συστηματική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χημειοθεραπεία, αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα στη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών. Ως περιφερική νευροπάθεια ορίζεται η καταστροφή ή βλάβη που προκαλείται στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Πολλές...
Read More
13
Μάι
2015

Περιγραφή γνωσιακής θεραπείας γυναίκας με καταθλιπτική διαταραχή, απόπειρα αυτοκτονίας και στοιχεία αγχώδους διαταραχής πανικού: μια μελέτη περίπτωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: H γνωσιακή ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή αποτελούν τις πλέον ερευνητικά κατοχυρωμένες ως προς την αποτελεσματικότητα και περισσότερο δοκιμασμένες ειδικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και της αγ...
Read More