08
Μαρ
2016

Καπνιστικές συνήθειες και χρήση αλκοόλ. Επιδημιολογικά δεδομένα και μέτρα αντιμετώπισης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανάλωση του καπνίσματος και του αλκοόλ σημειώνει διεθνώς αυξητική τάση στους εφήβους, τόσο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ανεπτυγμένες από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υψηλά ποσοστα...
Read More
13
Μάι
2015

Περιγραφή γνωσιακής θεραπείας γυναίκας με καταθλιπτική διαταραχή, απόπειρα αυτοκτονίας και στοιχεία αγχώδους διαταραχής πανικού: μια μελέτη περίπτωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: H γνωσιακή ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή αποτελούν τις πλέον ερευνητικά κατοχυρωμένες ως προς την αποτελεσματικότητα και περισσότερο δοκιμασμένες ειδικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και της αγ...
Read More
10
Φεβ
2015

Παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις και γνώσεις των γονέων για τον εμβολιασμό των εφήβων, κατά του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Παγκοσμίως, η λοίμωξη από τον ιό HPV είναι η συχνότερη ιογενής λοίμωξη. όσμο. Στην Ευρώπη και την Αμερική , ποσοστό 40-70% του πληθυσμού έχουν προσβληθεί από τον ιό, ενώ 200.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε ετήσια βάση. Σκοπός: Σκοπο...
Read More
12
Δεκ
2014

Αλκοόλ και αλκοολισμός: μια σύγχρονη απειλή στο χώρο της υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατάχρηση του αλκοόλ αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να ανησυχεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα καθώς οι επιπτώσεις της στην υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία των ατόμων είναι σοβαρές. Εκ...
Read More
20
Νοέ
2013

Bernhardt-Roth Syndrome in young women. A rare case

ABSTRACT Originally known as the Bernhardt-Roth syndrome, meralgia paresthetica (MP) is a condition caused by entrapment of the lateral femoral cutaneous nerve of the thigh, (Greeke: meros-thigh, algos-pain). It is a purely sensory branch with contributions from L2-L3 nerve roots...
Read More
20
Νοέ
2013

Τo mobbing στον εργασιακό χώρο. Επιπτώσεις mobbing στο χώρο της υγείας Ανασκοπική μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing), στον εργασιακό χώρο, αποτελεί σημαντικά ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευματική ισορροπία των εργαζομένων όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών. Με την πάροδο του χρόνου...
Read More
20
Νοέ
2013

Διερεύνηση της σχέσης εφήβων μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και οι επιδράσεις της στην υγεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η παγκόσμια διάδοση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή έδωσε το πλεονέκτημα της γρήγορης ανταλλαγής της πληροφορίας. Την τελευταία δεκαετία το ερώτημα των ερευνητών και της κοινής γνώμης αφορά τη σχέση των υπολογιστών με ...
Read More
11
Οκτ
2013

Μελέτη της γνώσης και της συμπεριφοράς των εφήβων σχετικά με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις επιδράσεις της στην υγεία

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η δραματική αύξηση της επίπτωσης καρκίνου του δέρματος και η μείωση της μέσης ηλικίας εμφάνισής του, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά ότι η παρατεταμέ...
Read More
11
Οκτ
2013

Μετανάστες και συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

Posted By :
Comments : Off
Η συνεχιζόμενη ροή πληροφοριών, χρημάτων, ανθρώπων και πολιτισμών που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο και αποτελεί συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, έχει δημιουργήσει πολυμορφία στους πληθυσμούς πολλών χωρών και κυρίως στην Ευρώπη, έναν προορισμό που βρίσκεται...
Read More
02
Ιούλ
2013

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική αίθουσα με αιτιολογικούς παράγοντες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν θερμές ευχαριστίες: Στον κ. Μπίρμπα Κωνσταντίνο, ο οποίος έδωσε αρχικά το έναυσμα για την έναρξη της μελέτης και ήταν παρών σε όλες τις φάσεις της μελέτης. Στην κα. Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα, η οποία συνέβαλε ουσιασ...
Read More
12