22
Ιούλ
2019

Παρατεταμένη μυϊκή αδράνεια και αξιολόγηση των περιφερικών νευρομυϊκών χαρακτηριστικών σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πολυνευρομυοπάθεια σε νοσηλευόμενους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί μία συνήθη επιπλοκή, όπου τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αναγνωρίζεται ως σύνδρομο που ανιχνεύεται στα άκρα και τους αναπνευστικούς μύες και συσχετίζετα...
Read More
13
Μάι
2015

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών με περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χημειοθεραπεία: μια συστηματική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χημειοθεραπεία, αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα στη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών. Ως περιφερική νευροπάθεια ορίζεται η καταστροφή ή βλάβη που προκαλείται στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Πολλές...
Read More