10
Φεβ
2015

Προγράμματα μεθαδόνης και ποιότητα ζωής: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαχείριση της ουσιοεξάρτησης αποτελεί μια πρόκληση για το σύστημα υγείας κάθε σύγχρονης κοινωνίας και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων. Μεταξύ των διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων,...
Read More
10
Φεβ
2015

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΙΔΩΝ

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι μια νευροψυχιατρική διατα- ραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από διαταραχή της συνείδησης. Αφορά σε μια σοβαρή κλινική κατάσταση που σχετίζεται με αυξημένο χρόνο φροντίδας και κόστος νοσηλει...
Read More
10
Φεβ
2015

Παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις και γνώσεις των γονέων για τον εμβολιασμό των εφήβων, κατά του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Παγκοσμίως, η λοίμωξη από τον ιό HPV είναι η συχνότερη ιογενής λοίμωξη. όσμο. Στην Ευρώπη και την Αμερική , ποσοστό 40-70% του πληθυσμού έχουν προσβληθεί από τον ιό, ενώ 200.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε ετήσια βάση. Σκοπός: Σκοπο...
Read More
10
Φεβ
2015

Διερεύνηση της συσχέτισης του κυκλικού ωραρίου και των εφημεριών με τις συνήθειες ύπνου, τις συμπεριφορές υγείας, το άγχος και την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η λειτουργία των υπηρεσιών υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση επιβάλλει στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να εργάζεται με κυκλικό ωράριο και εφημερίες. Συχνά αυτό, προκαλεί διαταραχή και αποδιοργάνωση του βιορυθμού των επαγγελματιών υ...
Read More