27
Ιούλ
2023

Ανθεκτικότητα και αυτοφροντίδα νοσηλευτών στην εποχή της πανδημίας covid-19: μια πιλοτική μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Στην κρίση της πανδημίας Covid-19, το υγειονομικό προσωπικό πρώτης γραμμής ήρθε αντιμέτωπο με πρωτόγνωρες συνθήκες εργασίας. Η ανάγκη προσαρμογής στα ταχέως μεταβαλλόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι αλλαγές που επήλθαν στον εργασιακό χώρο επηρέασαν την ψυχική...
Read More
09
Αυγ
2021

Παράγοντες που επηρεάζουν την Ποιότητα Ζωής εξαρτημένων ατόμων που βρίσκονται σε πρόγραμμα υποκατάστασης με τη χρήση μεθαδόνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι βασικές μορφές θεραπείας για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις («στεγνά» προγράμματα), η θεραπεία με υποκατάστατα και η σωματική αποτοξίνωση ως μέρος των «στεγνών» προγραμμάτων. Η πιο διαδεδο...
Read More
04
Μαρ
2021

Μεταφερσιμότητα διεθνούς γνώσης και εμπειρίας για τη διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας σε εφημερεύοντα κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μείζον πρόβλημα των δημοσίων συστημάτων υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι ο συνωστισμός που παρατηρείται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκομείων, που οδηγεί σε καθυστέρηση παροχής κατάλληλης κι επαρκούς φροντίδ...
Read More
28
Μάι
2020

H επίδραση της συναισθηματικής διεργασίας και του εργασιακού εθισμού στην εμφάνιση δευτερογενούς τραυματικού στρες των επαγγελματιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το δευτερογενές τραυματικό στρες των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) πηγάζει από τη δευτερογενή έκθεση στο τραύμα, τον πόνο και το «υποφέρειν» των ασθενών που φροντίζουν. Στη βιβλιογραφία φαίνεται να σχετίζεται με τον εργασιακό εθισμό, αλλά και με...
Read More
09
Ιούλ
2018

Εφαρμογή των θεωριών παρακίνησης για τη διατύπωση ενός πλαισίου κινήτρων του ιατρικού προσωπικού στην Ελλάδα της κρίσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να τεκμηριώσει την ανάγκη παρακίνησης του ιατρικού προσωπικού τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας, να αξιολογήσει την πρακτική εφαρμογή των θεωριών παρακίνησης στο μόνιμο ιατρικό προσωπικό...
Read More
13
Μαρ
2018

Διερεύνηση των εργασιακών απαιτήσεων και των πηγών στήριξης των Νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια της Κύπρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Tο νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης. Στρες και εξουθένωση βιώνουν κυρίως οι νοσηλευτές που εργάζονται σε τμήματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οξέα συμβά...
Read More
04
Μάι
2017

Στρατηγικές διαχείρισης του στρες, πριν, κατά και μετά το ωράριο εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού: μια περιγραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες, με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων. Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι νοσηλευτές πριν, κατά...
Read More
18
Φεβ
2017

Κατάθλιψη και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II: η περίπτωση του Νομού Σερρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ (ΣΔ ΙΙ) αποτελεί μια χρόνια νόσο η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου κατάθλιψης στη ΣΥΠΖ των ασθενών με Σ...
Read More
20
Σεπ
2016

Διερεύνηση των αναγκών και της ικανοποίησης της οικογένειας ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η ξαφνική εισαγωγή των ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) καθίσταται μια εξαιρετικά αγχωτική και οδυνηρή εμπειρία για ολόκληρη την οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας στην έκβασ...
Read More
08
Μαρ
2016

Η Επίδραση της Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας στην Υγεία και σε Βιολογικούς Δείκτες σε δείγμα Ελλήνων φοιτητών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους νέους, συχνά φτάνει τα όρια της εξάρτησης. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τις συμπεριφορικές και βιολογικές επιδράσεις αυτής της εξάρτησης στο φοιτητικό πληθυσμό. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης...
Read More
12