11
Οκτ
2013

Βασικές αρχές ψυχοπροφυλακτικής μεθόδου κατά Lamaze σε φυσιολογικό τοκετό

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής έχουν σα σκοπό να ενημερώσουν και να προετοιμάσουν το ζευγάρι και κυρίως την έγκυο για τον τοκετό. Η ψυχοπροφυλακτική μέθοδος κατά Lamaze αποτελεί κλασσική προετοιμασία τοκετού που επινοήθηκε στη Ρωσία από τον...
Read More
11
Οκτ
2013

Μελέτη της γνώσης και της συμπεριφοράς των εφήβων σχετικά με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις επιδράσεις της στην υγεία

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η δραματική αύξηση της επίπτωσης καρκίνου του δέρματος και η μείωση της μέσης ηλικίας εμφάνισής του, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά ότι η παρατεταμέ...
Read More
11
Οκτ
2013

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος Ι): Έννοια και περιεχόμενο

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή. Η ΠΖ είναι πολυδιάστατη έννοια η οποία αντικατοπτρίζει την αίσθηση της ευεξίας του ατόμου και την ικανοποίησή του από τη ζωή. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το πρώτο άρθρο μιας σειρά άρθρων που επιδιώκουν να προσ...
Read More
11
Οκτ
2013

Μετανάστες και συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

Posted By :
Comments : Off
Η συνεχιζόμενη ροή πληροφοριών, χρημάτων, ανθρώπων και πολιτισμών που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο και αποτελεί συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, έχει δημιουργήσει πολυμορφία στους πληθυσμούς πολλών χωρών και κυρίως στην Ευρώπη, έναν προορισμό που βρίσκεται...
Read More