14
Νοέ
2010

Η Εκπαίδευση για την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας σε μικρή ηλικία, τα αυξανόμενα ποσοστά εφηβικών κυήσεων και εκτρώσεων, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική υγεία των νέων στη σύγχρονη εποχή....
Read More
14
Νοέ
2010

Η ∆ιά Βίου Εκπαίδευση στη Nοσηλευτική Eπιστήμη και Πράξη: μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μάθηση δεν είναι η απλή απορρόφηση πληροφοριών, γεγονότων και θεωριών, αλλά η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, ώστε να αντιμετωπίσουμε την υπεραφθονία των πληροφοριών που μας κατακλύζουν. Οι νοσηλευτές εργάζονται σε ένα περιβάλλον γρήγορων αλλαγών, που απαιτεί απ...
Read More
14
Νοέ
2010

Eκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Θρέψης στον Εγκαυματία Ασθενή. –Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη ∆οκιμή.

Υπόβαθρο: Η σίτιση στον εγκαυματία ασθενή είναι μείζονος σημασίας θέμα δεδομένου του αυξημένου μεταβολισμού στον οποίο υπόκειται. Η πρώιμη έναρξη της σίτισης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση της νόσου. Στόχοι: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η εκτίμηση της θρ...
Read More
14
Νοέ
2010

PEST και SWOT Ανάλυση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανασκόπηση. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι μια παρέμβαση που στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και στην αποφυγή καταστάσεων αποκλεισμού και ιδρυματοποίησης ηλικιωμένων ατόμων χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγ...
Read More
14
Νοέ
2010

Τραυματική Βλητική: Ανάλυση Παραμέτρων και Αντιμετώπιση Τραυμάτων που Προκαλούνται από Βλήματα στο Ανθρώπινο Σώμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η μελέτη των επιπτώσεων που προκαλούνται στο ανθρώπινο σώμα όταν αυτό προσβάλλεται από βλήματα, η αντιμετώπιση των τραυμάτων που οφείλονται σε αυτά και η νοσηλευτική και ιατρική διάγνωση που πραγματοποιείται μέσα από τη...
Read More