14
Νοέ
2010

Η ∆ιά Βίου Εκπαίδευση στη Nοσηλευτική Eπιστήμη και Πράξη: μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μάθηση δεν είναι η απλή απορρόφηση πληροφοριών, γεγονότων και θεωριών, αλλά η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, ώστε να αντιμετωπίσουμε την υπεραφθονία των πληροφοριών που μας κατακλύζουν. Οι νοσηλευτές εργάζονται σε ένα περιβάλλον γρήγορων αλλαγών, που απαιτεί απ...
Read More