12
Δεκ
2014

Η διαχείριση του πόνου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έχει διαπιστωθεί, ότι ο πόνος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ασθενών που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ίσως γιατί υπάρχουν εμπόδια, όχι μόνο από την πλευρά των ασθενών που προφανώς αφορούν την επικοινωνι...
Read More
12
Δεκ
2014

Πολιτισμικά «ευαίσθητη» ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας

Posted By :
Comments : Off
Η ανθρώπινη μετανάστευση, πολύπλοκο φαινόμενο, πολλαπλώς συσχετισμένο με όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, καθορίζει σαφώς τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι πλέον καθολικώς αποδεκτό ότι η μετανάστευση δε...
Read More
12
Δεκ
2014

Θέματα υγείας στα καταστήματα κράτησης: η περίπτωση διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κρατούμενοι αποτελούν έναν πληθυσμό που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία του χώρου της υγείας. Οι ανάγκες της υγείας τους είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, υπάρχει υψηλή...
Read More
12
Δεκ
2014

Αλκοόλ και αλκοολισμός: μια σύγχρονη απειλή στο χώρο της υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατάχρηση του αλκοόλ αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να ανησυχεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα καθώς οι επιπτώσεις της στην υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία των ατόμων είναι σοβαρές. Εκ...
Read More
12
Δεκ
2014

Μελέτη της συναισθηματικής κατάστασης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διενεργεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι μία επείγουσα και πολύ στρεσσογόνος κατάσταση που επηρεάζει αρνητικά τη συναισθηματική κατάσταση των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επί...
Read More