10
Ιούν
2022

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη σεξουαλική αγωγή σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής εκπαίδευσης και επισκέπτες υγείας στην Κύπρο

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος διαδραματίζει η εκπαίδευση του εκπαιδευτή στον τομέα...
Read More
09
Αυγ
2021

Παράγοντες που επηρεάζουν την Ποιότητα Ζωής εξαρτημένων ατόμων που βρίσκονται σε πρόγραμμα υποκατάστασης με τη χρήση μεθαδόνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι βασικές μορφές θεραπείας για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις («στεγνά» προγράμματα), η θεραπεία με υποκατάστατα και η σωματική αποτοξίνωση ως μέρος των «στεγνών» προγραμμάτων. Η πιο διαδεδο...
Read More
09
Αυγ
2021

Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και δείκτες ποιότητας σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το Ελληνικό ∆ημόσιο και οι Οργανισμοί Υγείας τα τελευταία χρόνια μέσα από τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), επιχειρούν να εμφυσήσουν και να προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τω...
Read More
09
Αυγ
2021

Γνώσεις, στάσεις και προθέσεις για τη δωρεά οργάνων σώματος σε Γενικό Νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η δωρεά οργάνων σώματος θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις ως μοναδική θεραπευτική λύση. Παγκοσμίως, η έλλειψη δωρητών, οδηγεί στην έρευνα των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση ανθρώπινης συμπεριφοράς με στόχο την τροποποίησ...
Read More
09
Αυγ
2021

Πολιτισμικές διαφορές, στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με την εμπειρία της εμμηνόπαυσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εμμηνόπαυση, σε πολλά μέρη του κόσμου, θεωρείται ως ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή μιας γυναίκας. Σηματοδοτείται από τη μόνιμη διακοπή της εμμήνου ρύσης και αποτελεί μια περίοδο μετάβασης και προσαρμογής σε μια νέα κατάσταση που χαρακτηρίζ...
Read More
09
Αυγ
2021

Η βία στον χώρο των νοσοκομείων ως επαγγελματική μάστιγα στον 21ο αιώνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φαινόμενο της εργασιακής βίας αφορά όλα τα επαγγέλματα και όλες τις χώρες. Πλήθος ερευνών και μελετών που ασχολούνται με την εργασιακή βία απέναντι στους επαγγελματίες υγείας δείχνουν την έκταση του προβλήματος στο συγκεκριμένο...
Read More