Home > Τεύχος 2 (Τόμος 14) > Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη σεξουαλική αγωγή σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής εκπαίδευσης και επισκέπτες υγείας στην Κύπρο
10
Ιούν
2022
Posted By :
Comments : Off

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος διαδραματίζει η εκπαίδευση του εκπαιδευτή στον τομέα αυτό.

Σκοπός: Η αξιολόγηση του βαθμού της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη σεξουαλική αγωγή σε εκπαιδευτές σεξουαλικής αγωγής (επισκέπτες υγείας και εκπαιδευτικούς) στη ∆ημοτική Εκπαίδευση στην Κύπρο και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μεταξύ τους συνεργασίας στη διδασκαλία του θέματος.

Μεθοδολογία: Το δείγμα για την εκπαιδευτική παρέμβαση αποτελείται από 18 άτομα (12 επισκέπτριες υγείας και 6 εκ- παιδευτικούς). Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο (πριν και μετά την παρέμβαση), η κλίμακα μέτρησης της αυτοεκτίμησης και τα πρωτόκολλα παρατήρησης και συνέντευξης. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων SSPS version 22 και συγκεκριμένα οι μέθοδοι κατανομής συχνότητας (αθροιστική συχνότητα), ανάλυση t-test για εξαρτημένα δείγματα και ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων.

Αποτελέσματα: ∆ιαπιστώθηκαν διαφορές στους μέσους όρους πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση στις αντιλήψεις του δείγματος για τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή σεξουαλικής αγωγής (20.27/23.00) και του επίπεδου στο οποίο κατατάσσει τον εαυτό του το δείγμα σε αυτά τα χαρακτηριστικά (18.88/21.33), οι οποίες ήταν στατιστικά σημαντικές (p=0.40, p=0.03 αντίστοιχα). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το δείγμα στην πλειονότητά του επιθυμεί τη συνεργασία στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα που προκύπτουν εισηγούνται ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε ήταν αποτελεσματική δεδομένου ότι αυτή φάνηκε να βελτιώνει τις αντιλήψεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την άνεση του δείγματος στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής. Επιπλέον, για αποτελεσματικότερη διδασκαλία του θέματος διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασίας των εκπαιδευτικών και επισκεπτών/τριών υγείας. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται η αναγκαιότητα παροχής προϋπηρεσιακής και ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής σε επαγγελματίες που εφαρμόζουν σχετικά προγράμματα στα σχολεία, καθώς και η ενθάρρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική αγωγή, εκπαίδευση εκπαιδευτών, εμπόδια στη σεξουαλική αγωγή, χαρακτηριστικά εκπαιδευτών

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author