19
Νοέ
2015

Υποκειμενικό στρες, αντίληψη του επαγγελματικού ρόλου και στρατηγικές αντιμετώπισης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ο συνεπαγόμενος φόρτος εργασίας των νοσηλευτών στις δομές υγείας και οι ιδιαιτερότητες της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δομές ψυχικής υγείας, επιβάλλουν τη διερεύνηση του στρες στο...
Read More
19
Νοέ
2015

Διερεύνηση της συσχέτισης των δημογραφικών παραγόντων με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η παρούσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών. Εξαιτίας της ανεργίας, της εργασιακής ανασφάλειας, του στρες και πολλών άλλων παραγόντων η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) του πληθυ...
Read More
19
Νοέ
2015

Η χρήση της πορνογραφίας: πηγές, συμπεριφορές και σεξουαλικότητα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πορνογραφία στις μέρες μας είναι ευρέως διαδεδομένη και η χρήση της μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη ζωή, στην καθημερινότητα και στην ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων και των γύρω τους. Επιπλέον, οι πηγές πληροφόρησης σχετικα...
Read More
19
Νοέ
2015

Κλινικές επιπτώσεις της μετάγγισης αίματος κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι μεταγγίσεις αίματος είναι συχνές νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Σκοπός: Βασικός σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ της μετάγγισης αίμ...
Read More
19
Νοέ
2015

Εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων, σχετιζόμενες με την Υγεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας πρόσβαση σε μια ποικιλία εφαρμογών και τεχνολογιών. Τα νέα λειτουργικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στο χώρο των κινητών τηλεφώνων επέφεραν επανάσταση στον τρόπο με τον οποί...
Read More
19
Νοέ
2015

Συμπεριφορικοί Παράγοντες Κινδύνου για την Υγεία. Προκλήσεις και Προτάσεις για τους Νοσηλευτές

Posted By :
Comments : Off
Το παρόν άρθρο σύνταξης διαπραγματεύεται το πάντα επίκαιρο θέμα των συμπεριφορικών παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ατόμων και των πληθυσμών, καθώς και τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής προληπτικών παρεμβάσεων και στρατηγικών. Ας ξεκινήσουμε να προσεγγίζουμε το θέ...
Read More