18
Μάι
2021

Πολλαπλή Σκλήρυνση και Θρησκευτικότητα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια χρόνια, προοδευτική νευροανοσολογική πάθηση, που επηρεάζει μεγάλο αριθμό ασθενών παγκοσμίως. Η ομαλή προσαρμογή των ασθενών αποτελεί σημαντικό τρόπο για να προαχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής του...
Read More
18
Μάι
2021

Αξιολόγηση του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σε άτομα που έχουν υποστεί εργασιακή παρενόχληση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το μόνιμο ή ιδιοσυγκρασιακό άγχος (trait anxiety) είναι μια αποκτημένη συμπεριφορική προδιάθεση. Θεωρείται στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Αναφέρεται στην προδιάθεση του ατόμου να αν...
Read More
18
Μάι
2021

Η χρήση του υπερβαρικού οξυγόνου στην αντιμετώπιση των χειρουργικών τραυμάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία αποτελεί ένα είδος θεραπείας των χειρουργικών τραυμάτων κατά την οποία επιτυγχάνεται η διόρθωση της υποξαιμίας και η διατήρηση των επιπέδων του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα εντός φυσιολογικών τιμών. Σκοπός:...
Read More
18
Μάι
2021

Εφαρμογή πρωτοκόλλου Early Recovery After Sur- gery (ERAS) σε επεμβάσεις ήπατος: μία ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιεγχειρητική φροντίδα για τη χειρουργική ήπατος έχει υποστεί αλλαγές που αφορούν ολόκληρη την ομάδα υγείας και τη χειρουργική τεχνική. Πλήθος ερευνών προτείνουν ριζικές μετατροπές στη μέχρι πρότινος περιεγχειρητική φροντίδα του ...
Read More
18
Μάι
2021

Πλεονεκτήματα της νυχτερινής αιμοκάθαρσης στην κλινική έκβαση και στην ποιότητα ζωής ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου συγκριτικά με την κλασική αιμοκάθαρση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου υποβάλλονται σε Θεραπείες Υποκατάστασης της Νεφρικής Λειτουργίας για την εξασφάλιση της επιβίωσης τους. Η αιμοκάθαρση είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος υποκατάστασης στην Ελλάδα. Οι...
Read More
18
Μάι
2021

Η σχέση ιατρού-ασθενή κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των ιατρικών αποφάσεων και η διαχείριση της «καθησύχασης» σε ογκολογικούς ασθενείς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύγχρονη θεώρηση για τη θεραπεία του καρκίνου συνδέεται άρρηκτα με την επικοινωνία του κλινικού ιατρού με τον ασθενή και την από κοινού λήψη αποφάσεων, αφού η θεραπεία του καρκίνου επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενή ακόμα και αρκετά χρόν...
Read More