28
Μάι
2020

H επίδραση της συναισθηματικής διεργασίας και του εργασιακού εθισμού στην εμφάνιση δευτερογενούς τραυματικού στρες των επαγγελματιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το δευτερογενές τραυματικό στρες των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) πηγάζει από τη δευτερογενή έκθεση στο τραύμα, τον πόνο και το «υποφέρειν» των ασθενών που φροντίζουν. Στη βιβλιογραφία φαίνεται να σχετίζεται με τον εργασιακό εθισμό, αλλά και με...
Read More
28
Μάι
2020

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσηλευτικής Τεκμηρίωσης

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η νοσηλευτική τεκμηρίωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής τεκμηρίωσης και θεμελιώδη ευθύνη του νοσηλευτικού κλάδου. Ωστόσο η μετάβαση από τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική νοσηλευτική τεκμηρίωση αποτελεί πρόκληση...
Read More
28
Μάι
2020

Η εξέλιξη των οξυγονωτών της εξωσωματικής κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση του πιο σημαντικού στοιχείου τους κυκλώματος εξωσωματικής κυκλοφορίας, του οξυγονωτή. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα υλικά κατασκευής, η λειτουργία και η χρησιμότητά των σύγχρονων οξυγονωτών με στόχ...
Read More
28
Μάι
2020

Χρόνια Νεφρική Νόσος: Κλινικά χαρακτηριστικά και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) χαρακτηρίζεται από επίμονη νεφρική βλάβη και/ή απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Η κατάσταση αυτή συσχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεί...
Read More