Home > Τεύχος 4 ( Τόμος 4) > Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκομείου. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας
22
Μάι
2012

Εισαγωγή – Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης στο διεθνή νοσηλευτικό χώρο έχει εκτενώς αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας σε σχέση με τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Υλικό-Μέθοδος: Έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο 45 μεταβλητών για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού. Η μέτρηση της ικανοποίησης υπολογίστηκε με κλίμακα τύπου Likert πέντε (5) βαθμιδών. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στα 134 άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού, με ποσοστό απαντητικότητας 90,29% (Ν=121). Η έρευνα διεξήχθει κατά τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2010. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση του SPSS (έκδοση 15) και περιελάμβανε συχνότητες, ποσοστά, παραμετρικό έλεγχο, ανάλυση διακύμανσης και υπολογισμό του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένο από τις αμοιβές του, τις περιορισμένες προοπτικές εκπαίδευσης, το φόρτο εργασίας, την αυτονομία και την αναγνώριση από τη διοίκηση. Διατηρεί ουδέτερη στάση σχετικά με την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την εργασία και την κοινωνική αποτίμηση. Ενώ ευχαριστημένο παρουσιάζεται μόνο από τις σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊστάμενούς του.

Συζήτηση: Ο αυξημένος φόρτος εργασίας σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές αυξάνουν τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων καθώς αισθάνονται περιορισμό της αυτονομίας τους και υποτίμηση από τη διοίκηση.

Περιορισμοί Μελέτης: Σχετικά με τους παράγοντες «Σχέσεις με συναδέλφους», «Συνθήκες – Φόρτος Εργασίας» και «Ποιότητα Ζωής» ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha είναι μικρότερος από το αποδεκτό όριο του 0,60.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν τη γενικότερη δυσαρέσκεια του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του, υποδεικνύοντας, πως ο συγκεκριμένος τρόπος νοσηλευτικής διοίκησης θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος ως προς την αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού. Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία, η συνεχής αξιολόγηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης, ο ορθολογικός σχεδιασμός και ο εμπλουτισμός της εργασίας στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου διοίκησης.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματική ικανοποίηση, νοσοκομείο, διοίκηση

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author