02
Αυγ
2016

«Ωφελέειν, ή μη βλάπτειν» το κάπνισμα τους ψυχικά ασθενείς;

Posted By :
Comments : Off
Τα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν τη μεγάλη έκταση της καπνιστικής συνήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με βάση δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι καπνιστές παγκοσμίως υπολογίζονται περίπου στο 1 δις, εκ των οποίων τα 200 εκ. ει...
Read More
15
Νοέ
2010

Διερεύνηση των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Εκδήλωση Επεισοδίων Οσφυαλγίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό Γενικού Νοσοκομείου: μια Έρευνα Ερωτηματολογίου

Περίληψη Υπόβαθρο: Τελευταία η βιβλιογραφία περιλαμβάνει θέματα επαγγελματικής υγείας που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα. Το νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματική ομάδα με σοβαρά επεισόδια επαγγελματικής οσφυαλγίας και τραυματισμών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδ...
Read More
14
Νοέ
2010

Άσκηση σε Άτομα με Χρόνια Νεφρική Νόσο, Ενταγμένα σε Πρόγραμμα Υποκατάστασης της Νεφρικής Λειτουργίας: μια Συστηματική Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία στόχο έχει τη διερεύνηση της δυνατότητας άσκησης των ατόμων με Νεφρική Νόσο. Μετά από συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν τρία πρωτόκολλα άσκησης: σε κέντρο αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης και στο σπίτι τ...
Read More