22
Φεβ
2013

Ποιότητα Ζωής Ασθενών Με Σακχαρώδη ∆ιαβήτη

ΠΕΡIΛΗΨΗ Ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου II είναι ένα χρόνιο μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό, οικογενειακό αλλά και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Παίρνει διαστάσεις επιδημίας και προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην ζωή του ατόμου, καθώς είναι μία ασθένεια...
Read More
15
Νοέ
2010

Παροδικό και Μόνιμο Άγχος στους Γονείς Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι

Περίληψη Εισαγωγή: Η διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) στο παιδί είναι ένα τραυματικό γεγονός που οι γονείς πρέπει να διαχειριστούν. Σκοπός: Ήταν η διερεύνηση του παροδικού και μόνιμου άγχους των γονέων παιδιών που πάσχουν από ΣΔ και η σύγκριση μεταξύ της ομάδας των πατέρων μ...
Read More