02
Ιούλ
2013

Αντιμετωπίζοντας ασθενή με σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη , εσφαλμένα φέρει το όνομα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, καθώς έζησε μεν, μια ασκητική ζωή, αλλά, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για το εάν παραμελούσε την υγιεινή του. Αποθησαύριση θεωρείται η υπερβολική συγκέν...
Read More