08
Ιούλ
2014

Ψυχιατρικές πλευρές της κεφαλαλγίας

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κεφαλαλγία είναι μια συχνή, νοσηρή κατάσταση που εμφανίζεται στην πλειονότητα του πληθυσμού, αποτελώντας ενεργό πεδίο κλινικής έρευνας. Η διεθνής εταιρία κεφαλαλγίας παραθέτει μερικές εκατοντάδες τύπους κεφαλαλγίας, με την κεφαλαλγία τύπου τάσης...
Read More
08
Ιούλ
2014

Η νευροψυχιατρική της επιθετικότητας

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιθετικότητα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλές ομάδες νευρολογικών και ψυχιατρικών ασθενών. Μπορεί να αποτελεί σημείο υποκείμενης μη ψυχιατρικής παθολογικής διαταραχής ή σύμπτωμα ψυχιατρικής φύσης ή κατάχρησης ουσιών. Κατά τη διαχει...
Read More
08
Ιούλ
2014

«Επαρκώς Αληθείς» Διατυπώσεις: Η Προσέγγιση MAPS

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διατύπωση των κλινικών περιπτώσεων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής φροντίδας. Όταν η δομή αυτών των διατυπώσεων βασίζεται στις καλύτερες πρακτικές, τότε οι διατυπώσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως επεξηγημ...
Read More
08
Ιούλ
2014

Διδάσκοντας την Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρ’ όλο που η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία έχει μακρά ιστορία στο χώρο, δεν έχει τύχει μεγάλης προσοχής αναφορικά με τον προσδιορισμό ενός μεγάλου συνόλου στοιχείων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η διδασκαλία των βασικών τεκμηρίων σχετικά με τ...
Read More
08
Ιούλ
2014

Ορίζοντας τη Συναισθηματική Αστάθεια

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συναισθηματική αστάθεια είναι ψυχοφυσιολογικό σύμπτωμα το οποίο παρατηρείται σε ορισμένες ψυχικές διαταραχές. Είναι μια σύνθετη δομή που περιλαμβάνει: 1) πρωτογενή ή δευτερογε- νή συναισθήματα, με την κάθε κατηγορία να έχει τ...
Read More