09
Δεκ
2020

Η επίδραση της θρησκευτικότητας των ασθενών με Στεφανιαία Νόσο στο άγχος και την κατάθλιψη που εκδηλώνουν στο νοσοκομείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η θρησκευτική πίστη και η πνευματικότητα φαίνεται πως επηρεάζουν συχνά τη σωματική και ψυχολογική λειτουργικότητα ασθενών με χρόνια νοσήματα. Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ θρησκευτικότητας/πνευματικότητας των στεφανιαίων ασθενών με...
Read More
09
Δεκ
2020

Η συμβολή των υπηρεσιών υγείας στην ποιότητα στο τέλος του κύκλου ζωής του ασθενή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία έχει τονιστεί ότι η παρηγορητική φροντίδα είναι σημαντική για όλες τις απειλητικές για τη ζωή νόσους. Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αντίληψη των ασθενών που βρίσκονται στο τέλος του κυ...
Read More
09
Δεκ
2020

Συγκριτική μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίηση εργαζομένων σε προνοϊακά ιδρύματα με τη χρήση τριών ερωτηματολογίων

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επαγγελματική ικανοποίηση εκφράζει την ευχάριστη ή θετική ικανοποίηση που απορρέει από την εκτίμηση του άτομου για το επάγγελμα ή την εργασιακή του πείρα. Είθισται η επαγγελματική ικανοποίηση να αξιολογείται κυρίως μ...
Read More
09
Δεκ
2020

Προάσπιση της προαγωγής της υγείας των ευπαθών ομάδων: ανάπτυξη θεσμικών δεδομένων

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κακή υγεία δεν μπορεί να αποδοθεί απλά μόνο σε μικροβιακούς και γονιδιακούς παράγοντες. Αποτελεί μια κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη, με τη συμμετοχή τόσο των συνθηκών στις οποίες ζουν οι άνθρωποι, όπως η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλ...
Read More
09
Δεκ
2020

Επίτευξη αλλαγών στο χώρο της υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ατομική υγεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ποιότητας ζωής. Η φροντίδα της υγείας αποτελεί βασική λειτουργία ενός κοινωνικού συστήματος που λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά. Οι συνεχόμενες αλλαγές σε οικονομικό, κοινωνικό...
Read More
09
Δεκ
2020

Το παρόν και μέλλον της κατ’οίκον νοσηλευτικής φροντίδας στην Ελλάδα

Ορμώμενες από το άρθρο για το μέλλον της Κατ’οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας (ΚονΝΦ), τις προκλήσεις και διαστάσεις που η ΚονΝΦ μπορεί να λάβει μέσα στα διάφορα συστήματα υγείας (Landers et al 2016) αλλά και την ελληνική μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τ...
Read More