10
Ιούλ
2020

Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου των Ιδιωτικών Νευροψυχιατρικών Κλινικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί μία κριτική διαδικασία και μια «προφητική» τεχνική που ρίχνει φως στις λανθάνουσες ή μη πτυχές μιας οικονομικής μονάδας και στοχεύει στην ανάλυση, εκτίμηση και στην σε βάθ...
Read More
10
Ιούλ
2020

Παράγοντες Παρακίνησης για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα βασικά ζητήματα της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αποτελεί η παρακίνηση των εργαζομένων σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση κυρίως στις περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει η Ελλάδα σήμερα. Η επένδυση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι...
Read More
10
Ιούλ
2020

Ανάλυση S.W.O.T. Νοσηλευτικής Yπηρεσίας σε Υγειονομικούς Οργανισμούς

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση S.W.O.T. είναι προτεινόμενο μέσο στρατηγικής ανάλυσης, για τους οργανισμούς υγείας. Τα θέματα που εντοπίζονται στην ανάλυση S.W.O.T. κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Από το εσωτερικό περιβάλλον της υπηρεσίας είναι τα δυνατά (strengths...
Read More
10
Ιούλ
2020

Το φαινόμενο του εικονικού φαρμάκου – ψευδοφαρμάκου (placebo) – Ηθικά ζητήματα

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναλυθεί το φαινόμενο του εικονικού φαρμάκου ή ψευδοφαρμάκου (placebo). Στη σύγχρονη ιατρική έρευνα το εικονικό φάρμακο συνιστά ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο, καθώς δίνεται για τον ε...
Read More