17
Οκτ
2017

Μελέτη της επίδρασης του φορτίου συμπτωμάτων στην ποιότητα ζωής ατόμων με Νεφρική Νόσο προ- τελικού και τελικού σταδίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα συχνό χρόνιο νόσημα που συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές. Αποτελεί την κύρια αιτία Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΤΣΧΝΑ) που απαιτεί αντιμετώπιση είτε με αιμοκάθαρση (ΑΚ) εί...
Read More
17
Οκτ
2017

Καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών βαρέως πασχόντων ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός και ο Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός αποτελούν σήμερα σημαντική θεραπευτική αντιμετώπιση για βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σκοπός: H ανίχνευση των κλινικών χαρακτηριστικών και της έκβασης βαρέως πασχόντ...
Read More
17
Οκτ
2017

Διερεύνηση γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού ογκολογικού νοσοκομείου, σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: To 3% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περίπου 300 εκατομμύρια άτομα, χρειάζονται παρηγορητική φροντίδα ή φροντίδα τελικού σταδίου κάθε έτος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την πρόληψη/αντιμετώπιση των ελκών πίεσης. Σκοπός: Σκοπ...
Read More
17
Οκτ
2017

Τεχνικές προσέγγισης και ψυχολογικής στήριξης παιδιατρικών ασθενών: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αποτελεσματική προσέγγιση και η ψυχολογική στήριξη των παιδιατρικών ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία. Οι αρνητικές αντιδράσεις και ο φόβος που αναπτύσσουν οι παιδιατρικοί ασθενείς, κατά τη διάρ...
Read More
17
Οκτ
2017

Οι Υπηρεσίες Υγείας και η Νοσηλευτική στην Ελλάδα της κρίσης.

Posted By :
Comments : Off
H οικονομική κρίση στη χώρα μας, όσον αφορά στο Σύστημα παροχής φροντίδας υγείας, επηρεάζει συχνά με αρνητικό τρόπο τομείς όπως την ισότητα στη χρηματοδότηση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, την αποδοτικότητα (efficiency) των οργανισμών, την διαφάνε...
Read More