09
Δεκ
2020

Το παρόν και μέλλον της κατ’οίκον νοσηλευτικής φροντίδας στην Ελλάδα

Ορμώμενες από το άρθρο για το μέλλον της Κατ’οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας (ΚονΝΦ), τις προκλήσεις και διαστάσεις που η ΚονΝΦ μπορεί να λάβει μέσα στα διάφορα συστήματα υγείας (Landers et al 2016) αλλά και την ελληνική μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τ...
Read More
10
Ιούν
2020

COVID-19 και επαγγελματίες υγείας

Posted By :
Comments : Off
Το 2020 έμελε να αποτελέσει ένα έτος δύσκολο για το σύνολο της ανθρωπότητας. Όταν η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποφάσισε το έτος που διανύουμε να ονομαστεί ∆ιεθνές Έτος των Νοσηλευτών και Μαιευτών (∆ΕΝΜ), δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι...
Read More
22
Ιούλ
2019

Η ενσωμάτωση της προσομοίωσης υψηλής πιστότητας ως μέθοδος εκπαίδευσης στα σύγχρονα προγράμματα νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Η νοσηλευτική εδράζεται στον πυρήνα των επιστημών υγείας, συνδυάζοντας γνώση και δεξιότητα βασισμένη συχνά σε έναν συντελεστή πολλαπλασιασμού του αποτελέσματος, όπως είναι η χρήση προηγμένης τεχνολογίας υγείας. Καθημερινά γίνεται ευρεία χρήση διαγνωστικών...
Read More
19
Μαρ
2019

Εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

Η αύξηση της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά και η εκτεταμένη εμφάνιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο και έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας και των φορέων υγείας. Οι κατεξοχήν χώροι ανάπτυξης...
Read More
14
Δεκ
2018

Δωρεά οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεις

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) από το 2007 έχει καθιερώσει την 1η Νοεμβρίου ως Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων. Στόχος της θέσπισης αυτής της ημέρας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και η προαγω...
Read More
24
Σεπ
2018

Σύγχρονος νοσηλευτής: Επιστήμονας ή άνθρωπος;

Posted By :
Comments : Off
Η τεχνολογία, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η γνώση είναι απαραίτητα όπλα τα οποία υπάρχουν πλέον στη φαρέτρα του σύγχρονου νοσηλευτή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ολοένα αυξανόμενες υγειονομικές προκλήσεις. Καθώς οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμ...
Read More
09
Ιούλ
2018

Ο εμβολιασμός αφορά τους επαγγελματίες υγείας ή μόνο το γενικό πληθυσμό;

Posted By :
Comments : Off
Στον ανεπτυγμένο κόσμο, και με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο εμβολιασμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Παρά την αποδεδειγμένη συμβολή του στη μείωση της θνησιμότητας και στην αύξησ...
Read More
13
Μαρ
2018

Η επικοινωνία με τον ασθενή, στις μέρες μας: Αναγκαία ή περιττή κλινική δεξιότητα/πράξη;

Posted By :
Comments : Off
Η επικοινωνία αποτελεί βασικό κομμάτι της ιατρονοσηλευτικής πρακτικής και έχει διαπιστωθεί μέσα από πολυάριθμες μελέτες πως όταν αυτή είναι αποτελεσματική, βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και επηρεάζονται με άμεσο και έμμεσο τρο...
Read More
11
Δεκ
2017

Η Αποδελτίωση ενός Επιστημονικού Περιοδικού Κατανοώντας βασικές έννοιες στη διαδρομή του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης (ΕΠΝΕ)

Στόχος όλων των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύουν έγκριτα άρθρα στο γνωστικό τους πεδίο, είναι η αύξηση της προβολής, της διαθεσιμότητας και της αναγνωσιμότητάς τους. Ένας βασικός τρόπος για να το πετύχουν αυτό είναι η αποδελτίωση των δημοσιευμέν...
Read More
17
Οκτ
2017

Οι Υπηρεσίες Υγείας και η Νοσηλευτική στην Ελλάδα της κρίσης.

Posted By :
Comments : Off
H οικονομική κρίση στη χώρα μας, όσον αφορά στο Σύστημα παροχής φροντίδας υγείας, επηρεάζει συχνά με αρνητικό τρόπο τομείς όπως την ισότητα στη χρηματοδότηση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, την αποδοτικότητα (efficiency) των οργανισμών, την διαφάνε...
Read More