Home > Τεύχος 2 (Τόμος 11) > Διερεύνηση του φαινομένου mobbing στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
09
Ιούλ
2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Αποτελέσματα διεθνών μελετών έχουν δείξει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός (mobbing) αποτελεί συχνό φαινόμενο στο χώρο της υγείας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το θέμα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.
Σκοπός: Η διερεύνηση του φαινομένου mobbing στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική ποσοτική μελέτη σε δείγμα 80 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών και ιατρών (ποσοστό απόκρισης 53,3%) κατά τον Ιούλιο-Οκτώβριο 2016. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Negative Acts Questionnaire – Revised και για τη στατιστική ανάλυση το στατιστικό πακέτο ΙΒΜ SPSS Statistics V.23.

Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης ήταν 65% γυναίκες, το 57,5% ήταν νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών και το 42,5% ιατροί. Το βασικό επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν ΠΕ σε ποσοστό 48,8%, ΤΕ 38,8% και ΔΕ 12,5%. Το 87% των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών δεν κατείχε θέση προϊσταμένου και το 50% των ιατρών ήταν ειδικευόμενοι. Με την έμμεση μέθοδο αυτοαναφοράς, βρέθηκε ότι το 41,3% των ερωτηθέντων υπήρξαν θύματα σοβαρού mobbing και το 31,3% περιστασιακού mobbing. Με την άμεση μέθοδο του αυτοχαρακτηρισμού, βρέθηκε ότι το 6,3% αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως θύματα σοβαρού mobbing και το 37,6% ως περιστασιακού. Συχνότερα αναγνωρίζεται το mobbing που σχετίζεται με την εργασία. Ως προς το φύλο, δράστες αναγνωρίζονται περισσότερο οι άνδρες, ενώ ως θύματα χαρακτηρίζονται περισσότερο οι ιατροί σε σχέση με τους νοσηλευτές ως προς την κλίμακα του mobbing που σχετίζεται με την εργασία (p<0,05), οι προϊστάμενοι νοσηλευτές σε σχέση με τους μη κατέχοντες θέση προϊσταμένου ως προς το προσωπικό mobbing (p<0,05) και οι πτυχιούχοι ΠΕ σε σχέση με τους πτυχιούχους ΤΕ και ΔΕ ως προς το mobbing που σχετίζεται με την εργασία (p<0,05).

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη ανέδειξε τη συχνή εμφάνιση mobbing σε μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τη συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού. Προτείνεται περαιτέρω έρευνα, σε μεγαλύτερο δείγμα, που να περιλαμ- βάνει και άλλες ειδικότητες επαγγελματιών από το χώρο της υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: Mobbing, εργασιακός εκφοβισμός, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author