• Αγγλικα
  • Ελληνικα
09
Ιούλ
2018

Ποιότητα ζωής ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: H Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια χρόνια, βραδέως εξελισσόμενη νόσος που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη μη αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών και οδηγεί σε δύσπνοια, βήχα και παραγωγή πτυέλων με συριγμό. Με την πάροδο το...
Read More
09
Ιούλ
2018

Διερεύνηση της συσχέτισης σακχαρώδη διαβήτη, κατάθλιψης και άνοιας σε χρόνιους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα άτομα που πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, πάσχουν συχνά από κατάθλιψη και άνοια. Ωστόσο, στους ασθενείς αυτούς δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η συσχέτιση του σακχαρώδη διαβήτη ...
Read More
09
Ιούλ
2018

Διερεύνηση του φαινομένου mobbing στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Αποτελέσματα διεθνών μελετών έχουν δείξει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός (mobbing) αποτελεί συχνό φαινόμενο στο χώρο της υγείας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το θέμα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Σκοπός: Η διερεύνηση του φαινομένου mobbi...
Read More
09
Ιούλ
2018

Εφαρμογή των θεωριών παρακίνησης για τη διατύπωση ενός πλαισίου κινήτρων του ιατρικού προσωπικού στην Ελλάδα της κρίσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να τεκμηριώσει την ανάγκη παρακίνησης του ιατρικού προσωπικού τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας, να αξιολογήσει την πρακτική εφαρμογή των θεωριών παρακίνησης στο μόνιμο ιατρικό προσωπικό...
Read More
09
Ιούλ
2018

Υποστήριξη νεογνών σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας με τη βοήθεια της μουσικής και άλλων ήχων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ανάγκες των νεογνών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας αμέσως μετά από τον τοκετό είναι αυξημένες και περιλαμβάνουν την υποστήριξη των ζωτικών τους λειτουργιών και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Τα νεογνά αυτά, που στ...
Read More
09
Ιούλ
2018

Ο εμβολιασμός αφορά τους επαγγελματίες υγείας ή μόνο το γενικό πληθυσμό;

Posted By :
Comments : Off
Στον ανεπτυγμένο κόσμο, και με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο εμβολιασμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Παρά την αποδεδειγμένη συμβολή του στη μείωση της θνησιμότητας και στην αύξησ...
Read More