Home > Τεύχος 4 (Τόμος 11) > Διαχείριση και Φροντίδα του Μετεγχειρητικού Παιδιατρικού Πόνου
14
Δεκ
2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο πόνος αποτελεί μια δυσάρεστη εμπειρία, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου, έχουν αναπτυχθεί πολλά πρωτόκολλα, φαρμακευτικά και μη. Σημαντική παράμετρος στη σωστή διαχείριση του πόνου, είναι η εκτίμηση του, η οποία πραγματοποιείται με κλίμακες ελέγχου του πόνου, η επιλογή των οποίων γίνεται με βάση το είδος του πόνου και το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.

Σκοπός της παρούσας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της διαχείρισης του παιδιατρικού μετεγχειρητικού πόνου από επαγγελματίες υγείας (κυρίως νοσηλευτές) και γονείς.

Μεθοδολογία: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed, ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου του 2017 με λέξεις κλειδιά που αφορούσαν τη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Αποτελέσματα: Κατά την αναζήτηση εντοπίστηκαν 53 άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια της αναζήτησης, εκ των οποίων τα 6 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη. Σύμφωνα με αυτά, η αντιμετώπιση του παιδιατρικού μετεγχειρητικού πόνου είναι αποτελεσματική όταν εκτιμάται με αξιόπιστες κλίμακες από τα ίδια τα παιδιά, με τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας. Η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου προϋποθέτει την εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικού παρεμβάσεων, ανάλογα με τον εκλυτικό παράγοντα του πόνου, αλλά και την παράλληλη συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική παρέμβαση.

Συμπεράσματα: Για τη βέλτιστη διαχείριση του παιδιατρικού μετεγχειρητικού πόνου, πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των νοσηλευτών στις νέες τεχνικές αξιολόγησης και αντιμετώπισης του. Απαραίτητη, βέβαια, είναι και η καλή συνεργασία των παιδιών, των νοσηλευτών και των γονέων.

Λέξεις κλειδιά: γονείς, διαχείριση πόνου, νοσηλευτής, παιδιατρικός μετεγχειρητικός πόνος

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author