14
Δεκ
2018

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Oικονομική Διαχείριση του Ακτινολογικού Εργαστήριου του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ελέγχου του κόστους και βελτίωσης της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων. Σκοπός: Η παρουσίαση διαδραστικών χαρτών με τα οικονομικά στοιχ...
Read More
14
Δεκ
2018

Σχέση επαγγελματικής ικανοποίησης και ψυχικής υγείας των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι συνθήκες, το περιβάλλον και οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο χώρο εργασίας αποτελούν βασικές παράμετροι της επαγγελματικής ικανοποίησης και μπορεί να επηρεάσουν τόσο τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, όσο και την απόδοσή τους...
Read More
14
Δεκ
2018

Εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας για πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου με χρήση συμπληρωματικής εξ αποστάσεως διδασκαλία βασισμένη σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η μακροχρόνια επιβάρυνση της Σπονδυλικής Στήλης από λάθος θέση του σώματος, η ανύψωση βάρους με λανθασμένο τρόπο κ.τ.λ προκαλούν την εκδήλωση μυοσκελετικών προβλημάτων που επιβαρύνουν τη λειτουργικότητα και γενικά την υγεία του ατό...
Read More
14
Δεκ
2018

Διαχείριση και Φροντίδα του Μετεγχειρητικού Παιδιατρικού Πόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο πόνος αποτελεί μια δυσάρεστη εμπειρία, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου, έχουν αναπτυχθεί πολλά πρωτόκολλα, φαρμακευτικά και μη. Σημαντική παράμετρος στη σωστή διαχείριση...
Read More
14
Δεκ
2018

Διαχείριση φυσικών καταστροφών και ο ρόλος του νοσηλευτή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαχρονικά η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά φυσικών καταστροφών, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία πολλών ειδικοτήτ...
Read More
14
Δεκ
2018

Δωρεά οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεις

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) από το 2007 έχει καθιερώσει την 1η Νοεμβρίου ως Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων. Στόχος της θέσπισης αυτής της ημέρας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και η προαγω...
Read More