Home > Τεύχος 1 (Τόμος 14) > Αξιολόγηση του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σε άτομα που έχουν υποστεί εργασιακή παρενόχληση
18
Μάι
2021
Posted By :
Comments : Off

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το μόνιμο ή ιδιοσυγκρασιακό άγχος (trait anxiety) είναι μια αποκτημένη συμπεριφορική προδιάθεση. Θεωρείται στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Αναφέρεται στην προδιάθεση του ατόμου να αντιλαμβάνεται συγκεκριμένες καταστάσεις ως απειλητικές και να αντιδρά με άγχος σε αυτές με ποικίλα επίπεδα μόνιμου άγχους, δυσανάλογο στην ένταση σε σχέση με το μέγεθος του αντικειμενικού κινδύνου. Η εργασιακή παρενόχληση στον τομέα της υγείας είναι υπαρκτό πρόβλημα.

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης του ιδιοσυγκρασιακού ή μόνιμου άγχους και των φαινομένων εργασιακής παρενόχλησης σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Μεθοδολογία: ∆ιενεργήθηκε έρευνα στην Κρήτη, από τον Αύγουστο 2017 έως τον Ιανουάριο 2018, σε δεκατέσσερα Κέντρα Υγείας, δύο Πρωτοβάθμια Εθνικά ∆ίκτυα Υγείας, τέσσερα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και έντεκα Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Στη μελέτη, συμμετείχαν 213 άτομα. Έγινε χρήση των ερωτηματολογίων Leymann Inventory of Psychological Terror και της Κλίμακα Άγχους του Spielberger (Ενότητα 2).

Αποτελέσματα: Το 45.5% του δείγματος εργάζεται σε ΜΕΘ, το 24.9% σε ΤΕΠ και το 29.6% σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 41.73(±7.33). Ο βαθμός Cronbach a του ιδιοσυγκρασιακού άγχους βρέθηκε 0.907. Η μέση τιμή του ιδιοσυγκρασιακού άγχους για το συνολικό δείγμα της μελέτης ήταν 39.03. Από τη σύγκριση των μέσων τιμών της αξιολογικής μεταβλητής «δομή» ως προς την εμφάνιση του ιδιοσυγκρασιακού άγχους, προέκυψε ότι στη ΜΕΘ το ιδιοσυγκρασιακό άγχος ήταν 40.27, στα ΤΕΠ 39.66 και στην ΠΦΥ 36.58. Συγκεκριμένα, τις υψηλότερες τιμές ιδιοσυγκρασιακού άγχους συγκέντρωσε η ΜΕΘ. ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ιδιοσυγκρασιακού άγχους και της ηλικία των συμμετεχόντων στη μελέτη (p< 0.05). Ενώ, αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας στο τμήμα που εργαζόταν το νοσηλευτικό προσωπικό τη δεδομένη στιγμή της μελέτης, προέκυψε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα με το ιδιοσυγκρασιακό άγχος (p<0.05). Από το συνολικό δείγμα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι 24 άτομα είχαν εκτεθεί σε τουλάχιστον μία συμπεριφορά εργασιακής παρενόχλησης τους τελευταίους 12 μήνες και για τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και για τουλάχιστον 6 μήνες. Αυτά τα 24 άτομα εμφάνιζαν μέση τιμή ιδιοσυγκρασιακού άγχους 44.87.

Συμπεράσματα: Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό της μελέτης αντιμετώπιζε ιδιοσυγκρασιακό άγχος ήπιας έντασης. Τα άτομα τα οποία υπέστησαν εργασιακή παρενόχληση αντιμετώπισαν ιδιοσυγκρασιακό άγχος μέτριας έντασης. Κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στη διαχείριση των συμπτωμάτων άγχους.

Λέξεις Κλειδιά: Εργασιακή παρενόχληση, Ιδιοσυγκρασιακό Άγχος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author