31
Ιούλ
2014

Μηχανισμός δράσης και η σημασία της ηπαρίνης στη χειρουργική νοσηλευτική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ηπαρίνη αποτελεί μία ουσία με αντιπηκτική δράση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην πρόληψη ανάπτυξης θρόμβων και τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από διάφορες συγγενείς ή επίκτητες παθολογικές καταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπετ...
Read More