15
Νοέ
2010

Η Κίνηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το Έτος 2005 σε Σχέση με την Ηλιο-γεωμαγνητική Δραστηριότητα

Περίληψη Εισαγωγή: Η ζωή στην Γη οφείλει την παρουσία της στον Ήλιο ο οποίος είναι πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, φωτός και θερμότητας. Οι αρνητικές επιρροές των εκρηκτικών ηλιακών φαινομένων στην βιόσφαιρα και ιδιαίτερα στην ανθρώπινη υγεία άρχισε να συζη...
Read More