14
Νοέ
2010

Νοσηλευτική Δράση για τη Κλιματική Αλλαγή Μια Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόβαθρο: Η αλλαγή του κλίματος έχει επιφέρει και θα επιφέρει στην ανθρώπινη υγεία σημαντικές συνέπειες. Η νοσηλευτική πρέπει να συμμετάσχει πιο κεντρικά στις προσπάθειες ανταπόκρισης κι ελάττωσης της οξύτητας του προβλήματος. Στόχοι: Η παρουσίαση με βάση τη ...
Read More