14
Νοέ
2010

Αυτονομία, αυτορρύθμιση, αυτοπροσδιορισμός: Οι πυλώνες της διενεργούμενης νοσηλευτικής μεταρρύθμισης από την ΕΝΕ

Η εποχή που διανύουμε, διάστικτη από νέα, πρωτοεμφανιζόμενα στοιχεία αναφορικά με τη μακρόχρονη ιστορία της Νοσηλευτικής, αποτελεί αναμφίβολα τη θρυαλλίδα της σχε- διαζόμενης-ίσως για πρώτη φορά με τρόπο οργανωμένο και θεσμοθετημένο- αναβάθμι- σης της Νοσηλευτικής και της άρρηκτα...
Read More