12
Μάι
2011

Εμβολιαστική κάλυψη μαθητών ηλικίας 6-16 ετών σε περιοχή της ελληνικής επαρχίας

ΠΕΡIΛΗΨΗ Σκοπός: Ήταν η αξιολόγηση της εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών της περιοχής ευθύνης Κέντρου Υγείας Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας κατά τα έτη 2006 -2008, όπως αυτή καταγράφεται κατά τη συμπλήρωση του Ατομικού ∆ελτίου Υγείας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της ...
Read More