15
Νοέ
2010

Η Κίνηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το Έτος 2005 σε Σχέση με την Ηλιο-γεωμαγνητική Δραστηριότητα

Περίληψη Εισαγωγή: Η ζωή στην Γη οφείλει την παρουσία της στον Ήλιο ο οποίος είναι πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, φωτός και θερμότητας. Οι αρνητικές επιρροές των εκρηκτικών ηλιακών φαινομένων στην βιόσφαιρα και ιδιαίτερα στην ανθρώπινη υγεία άρχισε να συζη...
Read More
14
Νοέ
2010

H Xρήση των Mεθόδων Προσυμπτωματικού Eλέγχου για τον Kαρκίνο του Mαστού και του Tραχήλου της Mήτρας από Γυναίκες της Nησιωτικής Xώρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά: Ο καρκίνος του τραχήλου και του μαστού παραμένουν οι δυο πιο συχνοί τύποι καρκίνου παγκοσμίως, με μεγάλη θνητότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συμμετοχή των Ελληνίδων ενός ελληνικού νησιού στις εξετάσεις πρόληψης του καρκίνου του μαστού και...
Read More